Kompanija Blickle

Obiteljska tvrtka od 1953. godine

Wilhelm Sülzle je 1953. godine podijelio tvornicu željeza između sinova i zeta Heinrich Blickle u tri samostalne kompanije. Novoosnovana tvrtka Blicke preuzela je proizvodnju kolica i razvila je program kvalitetnih kotača, te kotača s okretnom i kotača sa stabilnom vilicom. Neprestani trud, kvalitetan rad i borben duh poboljšali su kontinuirano kvalitetu proizvoda. Nakon nenadane smrti osnivača Heinricha Blicklea, godine 1961. gospođa Elisabeth Blickle, njegova supruga, preuzela je vođenje kompanije. 

Danas kompaniju vodi sin osnivača, Reihnold Blickle, koji zajedno sa svojom suprugom Denise Blickle i Walterom Wagnerom sačinjava upravu kompanije. Pod njihovim vodstvom, kompanija je u posljednjih deset godina postala vodeća svjetska kompanija za proizvodnju kotača i kompleta kotača. Pri tome, ruku pod ruku idu napredak i štovanje tradicionalnih vrijednosti obiteljske kompanije - filozofija kompanije koja bi se trebala prenijeti i na treće generacije.