Preseljenje u USA

Blickle USA useljava se u nove poslovne prostore

Od 12. siječnja 2015. godine, Blickle sjedište u SADu ima novu adresu u Charlotte.

Na novoj adresi 205 Regency Executive Park Drive nalaze se sve prodajne usluge i US- servis za kupce. Kako bi preseljenje kupcima ne bi stvaralo poteškoće, svi pozivi automatski se preusmjeravaju u novi ured. Kupcima se roba i dalje isporučuje iz kanadskog Blickle ureda u Candiacu. Tamo je u prošloj godini napravljeno novo skladište i novi uredski prostori s ciljem ostvarivanja kraćih vremena isporuke na sjeverno američko tržište.