Karta dolaska

Tako ćete nas pronaći.

HIDROMETAL d.o.o.
Ive Pavlica 17 a
31222 Bizovac

-Croatia-

Telefon: +385 (91) 54 11 534
Telefax: +385 (31) 673-014

hidrometal@net.hr
Internet: www.hidrometal.net