Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti isporuke i plaćanja

1. Valjanost uvjeta

Sljedeći uvjeti važeći su uz izuzeće svih ostalih općih uvjeta za poslovne odnose s naručiteljem. Dogovori, koji mijenjaju ili nadopunjuju ove uvjete , drugi dogovori kao uvjeti naručitelja važeći su samo , ako iste pismeno potvrdimo. Zastupnici i trgovački putnici ne smiju u naše ime predati obvezujuće izjave niti ih prihvatiti.

2. Ponude, materijali
Naše ponude su neobvezujuće. Tehnički podatci u prospektima, katalozima, brošurama, prikazima, kružnim obavijestima i cjenicima odgovaraju stanju u trenutku
ispisa i služe za orijentaciju. Materijali priloženi uz ponudu nisu jamstvo strukture i rok trajanja naših usluga. Služe samo kao orijentacija naručitelju i ne smiju se prosljeđivati na treće osobe.

3. Nalozi (Narudžbe)
Nalozi su obvezujući za naručitelja. Nas obvezuje isključivo pismena potvrda.. Ako naručitelj nije trgovac, tada se smatra da je ponuda prihvaćena, ukoliko unutar 20 dana nije odbijena.

4. Cijene i plaćanje
Cijene se odnose na tvorničke cijene tvornice Rosenfeld isključivo cijene pakiranja, transporta i osiguranja. Zadržavamo pravo da kod trajnog zaduženja korigiramo cijene prema § 313 BGB, ako se promijene pojedini faktori troškova do izvršenja naših usluga. U tom slučaju se mijenja cijena u skladu s faktorima troškova. Ukoliko se cijena promijeni za više od 5 %, naručitelj može odustati od narudžbe. Nakon isteka 4 mjeseca moguća je promjena cijene na svim ugovorima. Roba isporučena unutar 10
dana plaća se s 2 % popusta, unutar 30 dana čisto neto na naš račun (mjerodavan je dobropis). Zastupnički agenti, zastupnici, savjetnici i trgovački putnici nemaju
pravo dogovoriti naplatu ili odgodu. Naručitelj nema pravo zadržavati uplate zbog protuzahtjeva koji nisu temeljeni na ovom ugovornom odnosu
, niti za prebijanje s potraživanjima koje osporavamo odnosno koja još nisu pravomoćna. Kod nepridržavanja uvjeta plaćanja ili okolnosti koje mogu umanjiti uvjete dostave ili plaćanja, kreditnu sposobnost naručitelja, dospijeće svih naših potraživanja je trenutno bez obzira na prihvaćene mjenice. U takvim slučajevima imamo osim toga pravo isporučiti robu samo nakon avansnog plaćanja ili dokaza sigurnosti, te nakon prihvatljivog roka raskinuti ugovor i tražiti odštetu. Mjesto izvršenja plaćanja je sjedište bankovnih ustanova navedenih u našim računima.

5. Nadoplata za manje količine, veće, manje isporuke
Za manje naloge naplaćuju se sljedeće naknade za obradu:
do EUR 50,00 = EUR 10,00
EUR 50,01 do EUR 100,00 = EUR 7,50 Kod
posebnih konstrukcija moguće je 
odstupanje u broju primjeraka kod svake isporuke do 10 %.

6. Pridržaj prava vlasništva
Zadržavamo pravo na vlasništvo isporučene robe do plaćanja kupovne cijene. U trgovačkom prometu vlasništvo se mijenja tek nakon što su poravnana sva potraživanja prema naručitelju iz ovog poslovnog odnosa. Eventualnu obradu preuzima naručitelj u naše ime. Kod daljnje obrade ili povezivanja s drugom robom postajemo djelomični suvlasnici u visini vrijednosti naše robe. Ako je naručitelj prodavatelj, privilegiranu robu može prodati daljnjom prodajom. Druge dispozicije nisu mu dozvoljene. Naručitelj nam unaprijed prepušta potraživanja koje mu pripadaju iz daljnje prodaje u visini vrijednosti računa privilegirane robe
. Naručitelj je opunomoćen povući ustupljena potraživanja. Na naš zahtjev treba ustupak prikazati svojim dužnicima. Ovlaštenje naručitelja da raspolaže s privilegiranom robom i potražuje ustupljena potraživanja briše se kod nepridržavanja uvjeta plaćanja, neplaćanja
kao i kod nevažećih mjenica i čekova. U takvim slučajevima imamo pravo preuzeti privilegiranu robu. Naručitelj snosi iz toga proizašle troškove. Predstojeće i završene zahvate na privilegiranu robu od strane trećih osoba ili na ustupana potraživanja naručitelj mora neposredno javiti. Troškove intervencije snosi naručitelj.
Ako ukupna vrijednost nama danih sigurnosti prelazi naša potraživanja za više od 20 %, obvezni smo odobriti na zahtjev naručitelja gore navedene sigurnosti.

7. Termini isporuke, kašnjenja
Ukoliko nepredvidivi ili neočekivani događaji sprječavaju pravovremeno pružanje usluga, iako je sve poduzeto kako bi bili izbjegnuti, produljuje se vrijeme usluge sukladno. Potrebno je odrediti nove termine isporuke. Vrijeme isporuke počinje sa slanjem pismene potvrde narudžbe, ali ne prije primitka dogovorene avansne uplate, ne prije dostave svih za to potrebnih dokumenata za provedbu narudžbe i prije razjašnjenja svih tehničkih pojedinosti. Naručitelj se obvezuje ispuniti sve pripadajuće radnje za pravovremenu provedbu poslova. Dogovoreni termini isporuke vrijede kao ispunjeni ako smo mi s naše strane izjasnili pristanak na pružanje usluge.

8. Dostava, prelazak rizika
Svaki rizik prelazi na naručitelja najkasnije kada predmet napusti naše prostorije. To vrijedi i kada se prijevoz izvršava s našim vlastitim prijevoznim sredstvima. Ako pošiljka kasni zbog okolnosti na koje nemamo utjecaja, tada rizik prelazi na naručitelja od dana od kada je pošiljka spremna za isporuku. Ako naručitelj odmah ne preuzme isporučenu robu nakon što je spremna za isporuku, uskladištit ćemo istu za njega na rizik naručitelja. Takvo skladištenje ne oslobađa naručitelja od obveze plaćanja, koja kreće s trenutkom raspoloživosti.

9. Obveza pregledavanja i reklamacije
Naručitelj naše usluge treba odmah pregledati i nedostatke javiti nam pismenim putem najkasnije 14 dana nakon primitka pošiljke. Ako se nedostaci ili reklamacije ne dojave pravovremeno, isporuka i usluga se smatraju prihvaćenim. Skrivene nedostatke treba dojaviti najkasnije 14 dana nakon otkrivanja istih.

10. Jamstvo
Rok jamstva iznosi 12 mjeseci. Ako je isporuka/usluga manjkava, naručitelj ima pravo na naknadni popravak ili zamjensku isporuku. Ovlašteni smo ne pristati na naknadni popravak ili zamjensku isporuku, ako je isto povezano s nerazmjerno visokim troškovima. Ako nedostatak i drugim popravkom nije moguće ukloniti, naručitelj može odustati od kupnje ili zatražiti umanjenje kupovne cijene ili odštetu prema članku 11. Zahtjevi naručitelja postaju ništavni ako nam ne da dovoljno vremena i mogućnost za uklanjanje nedostatak u okviru normalnog radnog vremena. Jamstvo postaje nevažeće, ako su nedostaci nastali nakon zahvata neovlaštenih osoba. Opseg i visina gore navedenog jamstva je u visini vrijednosti, kao da je kupljena stvar dostavljena do privatne ili poslovne adrese naručitelja. Ako se troškovi povećaju i kupljeni predmet treba biti dostavljen na drugo mjesto, naručitelj sam snosi dodatne troškove.

11. Ostale
odštete Odštetni zahtjevi naručitelja prema nama i našim partnerima isključeni su, pogotovo zahtjevi za odštetu kod šteta koje nisu nastale na samom isporučenom predmetu. To ne vrijedi u slučaju namjere, kod grubog nehata ili nedostatka jamčenih sigurnosti, kao i u slučajevima u kojima se prema Zakonu o jamstvu predmeta kod grešaka dostavljenog predmeta jamči za osobe i privatno korištene predmete. Kod kršenja bitnih ugovornih obveza, kod ozljeda opasnih po život, tijelo i zdravlje, jamči se i u slučaju nehaja.

12. Klauzula o valjanosti
Ako pojedine odredbe ovih uvjeta jesu ili su bile nevažeće, ostali dogovori ostaju važeći.

13. Sjedište suda, primijenjeno pravo
Nadležni sud je sud u Balingenu. Vrijedi pravo Savezne Republike Njemačke uz iznimku sporazuma s Ujedinjenim narodima o
međunarodnoj prodaji robe.

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG