Blickle informacije o proizvodu

shodno zakonu odgovornosti o proizvodima

Shodno "Zakonu odgovornosti o proizvodima" definira se odgovornost proizvođača za njegove proizvode (§ 4 Zakon odgovornosti proizvoda) kao i zakona o sigurnosti uređaja i proizvoda (§ 4 odlomak 2 GPSG, EU-direktive 2001/95/EG) i obuhvaća sve informacije u katalogu i na internet stranicama o Blickle proizvodima. Nepridržavanje oslobađa proizvođača od jamstva.